Avís Legal

CONDICIONS GENERALS D’US DE LA WEB: www.meselectricitat.com

1. L’ús d’aquest espai Web està subjecte a l’acceptació total per part de l’Usuari d’aquestes condicions generals d’ús, o bé d’aquelles que estiguen vigents en cada moment en què l’usuari hi accedisca.
2. Sol es permet l’accés a aquest domini, així com el seu ús amb finalitats lícites, ajustant en tot moment el seu ús a les condicions generals actuals, la llei aplicable en cada moment, així com la moral, els bons costums i l’ordre públic. L’empresa es reserva el dret a retirar l’accés a aquesta Web, sense cap necessitat d’avís previ, a qualsevol usuari que contravinga tot allò que està disposat en aquest avís legal, així com a posar en coneixement de les autoritats competents la realització d’activitats que pogueren ser constitutives de delicte.
3. L’empresa es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents condicions generals d’ús, així com qualsevol altra condició general o particular de la seua pàgina Web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització de la pàgina Web, així com els continguts i les condicions requerides per a la seua utilització.
4. L’usuari reconeix que l’accés a aquesta pàgina Web es realitza sota el seu lliure consentiment i és responsabilitat seua exclussivament.
5. Regino Ferre SL, empresa propietària d’aquesta Web, es reserva el dret de posar en coneixement de l’Autoritat competent, qualsevol altre ús que puga atemptar contra els seus interessos o drets o que siguen constitutius de delicte.
6. Regino Ferre SL es reserva el dret a posar fi a aquest servei Web en qualsevol moment sense cap altre requisit que l’avís en aquestes condicions amb 15 dies d’antel·lació.

CLÀUSULA D’EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. Regino Ferre SL no pot garantir la disponibilitat permanent del servei que ofereix aquesta Web, ni es fa responsable de qualsevol dany i perjudici produït o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua natura, que es deriven de l’ús de la informació continguda en aquesta Web.
2. Cas que, per un atac informàtic, es produïren errades en la informació facilitada, méselectricitat no s’hi fa responsable, ni dels danys causats per l’ús de la informació derivada d’aquests errors.
3. El contingut d’aquesta Web és merament informatiu, no es fa responsable en cap moment de les errades possibles produïdes per la seua presentació. Si desitja informació més detallada, pot posar-se en contacte a través de l’adreça de correu electrònic info@meselectricitat.com

RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de tots els logos, emblemes, o qualsevol altre element incorporat en en disseny d’aquesta Web, pertany exclusivament a Regino Ferre SL. L’usuari reconeix i accepta aquests drets. Els elements d’aquesta Web sobre els que Regino Ferre SL no té drets de propietat intel·lectual o industrial són usats amb el permís corresponent.
2. Queda prohibida la reproducció de tot o de part del contingut de www.meselectricitat.com, així com de la seua transmissió o enregistrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap forma ni a través de cap mitjà, excepte que es tinga l’autorització prèvia, per escrit, de méselectricitat.

3. No està permés eludir el copyright sobre els drets de méselectricitat, així com eludir o tractar d’eludir els sistemes que hi haja o puga haver-hi de protecció dels continguts. Es permet el dret de citació, sempre que s’indique la font d’on provenen.
4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’aquest portal o dels elements de méselectricitat, serà objecte de les oportunes mesures legals per a aconseguir-ne la protecció.

LEGISLACIÓ APLICABLE

1. Regino Ferre SL, informa que aquesta pàgina Web es troba allotjada a Espanya, país on ofereix els seus serveis, per la qual cosa l’única legislació aplicable per a resoldre algun conflicte relacionat amb la interpretació d’aquestes condicions, és la legislació espanyola, així com els Tractats Internacionals que haja subscrit Espanya. Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions generals, l’usuari se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de la ciutat d’Alacant per a resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l’apartat anterior.

COM POSAR-SE EN CONTACTE

Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d’ús descrites, pot dirigir-se a la següents adreces:
info@meselectricitat.com, si ho fa mitjançant correu electrònic Regino Ferre SL, Avd. Les Molines, 40 (03450) Banyeres de Mariola (Alacant), si ho fa per escrit.

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESENTADOR DE SERVEIS

Regino Ferre SL
Domicili social: Avd. Les Molines, 40
03450 Banyeres de Mariola
Correu electrònic: info@meselectricitat.com
Telèfon: 965567129