méselectricitat

Àrees de Treball

Projectes
elèctrics

Instal·lacions
elèctriques

Automatització
industrial

Energia
renovable

Climatització

Xarxes de dades
i fibra

Assessorament
energètic

Manteniment
integral

Projectes d’enginyeria elèctrica dissenyats per a cada client

Especialistes en enginyeria elèctrica.

Dissenyem i realitzem projectes i serveis d’enginyeria elèctrica de baixa i mitja tensió en funció de les necessitats de cada empresa o de cada llar.

Gestionem tot el projecte: des de l’estudi de l’obra fins a la seua finalització, assegurem sempre els millors resultats.

Guàrdies 24 hores – 365 dies. Servei tècnic disponible tot l’any de manera ininterrompuda, per a solucionar ràpidament qualsevol incidència que puga patir la nostra clientela.

Satisfacció de la clientela garantida

Projectes recents

Instal·lacions elèctriques en oficines.

Il·luminació interior i decorativa.

Comentaris del client